9800D1

Cursus Neotango


Neotango ontstond rond 1990 als variant binnen de tango. De muziek wijkt af door het gebruik van elektronische muziek en soms door niet-tangomuziek. Naast componenten uit andere dansen zoals salsa zijn er bewegingen die voor neotango zijn ontwikkeld of juist daar goed tot ontplooiing komen. Maar enkele basisprincipes uit de klassieke tango blijven ook in neotango overeind, met name de verbinding tussen de twee partners. Die mag dan soms een iets andere vorm krijgen maar de gerichtheid op elkaar is ook een neotango een onvervreemdbaar uitgangspunt. Er wordt afstand genomen van een aantal conventies in de tangosalon zoals het systeem van tanda’s en cortina’s. Er zijn in Nederland speciale salons voor neotango, maar neotango-muziek kan ook deel uitmaken van een traditionele salon. Om neotango te leren dansen heb je een goede basis nodig in de traditionele tango, minimaal drie jaar les- en salonervaring. De lessen worden gegeven door Ezequiel Sanucci, een van de grondleggers van neotango in Nederland, en Marleen Michels.
Donderdag 20:30-21:45 uur:
Neotango
Docenten: Ezequiel en Marleen
12 wekelijke lessen van 75 minuten vanaf donderdag 21 september - 7 december 2023, 20:30-21:45 uur.

Prijs: 192,50 euro per persoon

Meld je aan voor de cursus